Bien Xanh
Bien Xanh
04/26/2017. Facebook

[Photo] Bien Xanh posted on 04/26/2017

[Photo] Bien Xanh posted on 04/26/2017

Bảo Vệ Sự Sống & Bảo Vệ Thai Nhi

THÂN GỬI NHỮNG BẠN TRẺ MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần chúng tôi giúp.
Chúng tôi sẽ giữ kín.
Chúng tôi chia sẻ cùng bạn.
Hãy nhắn tin cho chúng tôi trong fanpage này, chúng tôi sẽ liên hệ lạc với bạn qua sđt của bạn.
Tôi và bạn sẽ tìm ra lối thoát cho những khó khăn của bạn.
Cũng xin nói thêm,hiện nay nhóm đã liên kết với nhiều mái ấm chia đều cho ba miền Bắc Trung Nam nên dù bạn ở khu vực nào nhóm cũng có thể giúp bạn được

Mong các bạn SHARE thông tin này, có thể chỉ một thao tác chia sẻ của bạn là bạn đã cứu được một mạng sống.
#QT

0 likes - 0 comments

More shares from Author: Bien Xanh

Bien Xanh
Bien Xanh
11/09/2017. Facebook
Bien Xanh posted on 11/09/2017
[Link] Bien Xanh posted on 11/09/2017

Tin Tức - News

facebook.com
Bien Xanh
Bien Xanh
10/31/2017. Facebook
Đảng cộng sản Việt nam muônnn nămmmm....
[Link] Đảng cộng sản Việt nam muônnn nămmmm

Mê Phim Tình Cảm

facebook.com
Bien Xanh
Bien Xanh
10/14/2017. Facebook
Bien Xanh posted on 10/14/2017
[Link] Bien Xanh posted on 10/14/2017

Thích là thích

facebook.com
Bien Xanh
Bien Xanh
10/10/2017. Facebook
Bien Xanh posted on 10/10/2017
[Link] Bien Xanh posted on 10/10/2017

Sức Khỏe Và Cuộc Sống

facebook.com
Bien Xanh
Bien Xanh
10/10/2017. Facebook
Bien Xanh posted on 10/10/2017
[Link] Bien Xanh posted on 10/10/2017

Nàng

facebook.com
Bien Xanh
Bien Xanh
10/08/2017. Facebook
Bien Xanh posted on 10/08/2017
[Link] Bien Xanh posted on 10/08/2017

Phong

vietfact.com
Bien Xanh
Bien Xanh
10/08/2017. Facebook
Bien Xanh posted on 10/08/2017
[Link] Bien Xanh posted on 10/08/2017

Soha.vn

facebook.com
Bien Xanh
Bien Xanh
10/08/2017. Facebook
Bien Xanh posted on 10/08/2017
[Link] Bien Xanh posted on 10/08/2017

Hóng

facebook.com
Bien Xanh
Bien Xanh
10/07/2017. Facebook