[Photo] NGƯỜI DÂN VIỆT NAM BIẾT RỒI CÁI NÃO THUỐC PHIỆN THÌ NÃO

NGƯỜI DÂN VIỆT NAM BIẾT RỒI.!CÁI NÃO THUỐC PHIỆN THÌ NÃO THÔNG MINH VÀ TRÍ TUỆ ĐẾN MỨC NÀO RỒI...!
[Photo] NGƯỜI DÂN VIỆT NAM BIẾT RỒI CÁI NÃO THUỐC PHIỆN THÌ NÃO

Hoàng Sa Club

KHI ÓC CHÓ LÀM LÃNH ĐẠO!

Khi người Pháp xây dựng đường sắt ở Hà Nội, họ đã làm 131 vòm cầu giống như ở Paris để dân tiện đi lại.

Sau này, ở Paris người đã đã biến những vòm cầu này thành nơi buôn bán tráng lệ. Ở Hà Nội thì lãnh đạo cho bịt lại 127 vòm cầu với lý do mất thẩm mỹ, vệ sinh. Chỉ để lại 4 cái cho dân đi.

Bây giờ họ lại muốn bỏ ra hơn 100 tỷ (khoảng 5 triệu USD- tương đương 17 ngôi trường mà GS Ngô Bảo Châu vận động xây cho học sinh miền núi ở Lũng Luông) để đục lại giống như xưa. Vậy có phải thần kinh khốn nạn, đốt tiền của dân không ạ???

0 likes - 0 comments

More shares from Author: Quốc Bảo Âu

Quốc Bảo Âu
Quốc Bảo Âu
yesterday at 18:25. Facebook
Quốc Bảo Âu
Quốc Bảo Âu
10/22/2017 at 19:13. Facebook
NÓNG THẾ LẦY.!

MÀ ĐI BIỂN THÌ TUYỆT.!

CÁC BẠN THẤY THẾ LÀO.?

TỚ THÌ CỰC THÍT.!

TẮM BIỂN MỚI TUYỆT VỜI NÀM THAO.!

Ố hố.! Ố hố.! Ố hố.!
[Photo] NÓNG THẾ LẦY MÀ ĐI BIỂN THÌ TUYỆT CÁC BẠN THẤY THẾ

Morris Bulldog

Quốc Bảo Âu
Quốc Bảo Âu
10/22/2017 at 19:10. Facebook
NÓNG THẾ LẦY.!

MÀ ĐI BIỂN THÌ TUYỆT.!

CÁC BẠN THẤY THẾ LÀO.?

Ố hố.! Ố hố.! Ố hố.!
[Photo] NÓNG THẾ LẦY MÀ ĐI BIỂN THÌ TUYỆT CÁC BẠN THẤY THẾ

Morris Bulldog

Quốc Bảo Âu
Quốc Bảo Âu
10/22/2017 at 19:07. Facebook
CHUYỆN BÌNH THƯỜNG CỦA NỀN KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG XHCN VIỆT NAM.!

BIẾT GÂY HẬU QUẢ KINH TẾ NGHIÊM TRỌNG NHƯ THẾ.....!MÀ ĐÉO CƠ QUAN BAN NGÀNH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÂU NHÉ.!
[Link] CHUYỆN BÌNH THƯỜNG CỦA NỀN KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG XHCN VIỆT NAM

Danh

vtc.vn
Quốc Bảo Âu
Quốc Bảo Âu
10/22/2017 at 13:12. Facebook
Chính xác 100%

Kg Cơ Quan Hay Tổ Chức Nào Chịu Trách Nhiệm Hay Nhận Trách Nhiệm Luôn Nhé.!

Địt Mẹ Thế Mới Nói Đường Lối Chính Sách Kinh Tế Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Nó Tuyệt Vời.!
[Link] Chính xác 100 Kg Cơ Quan Hay Tổ Chức Nào Chịu Trách

Xăng A92 được pha chế với chất dung môi bột tạo màu, nguyên nhân cháy xe hàng loạt? | autoxe.net

autoxe.net
Quốc Bảo Âu
Quốc Bảo Âu
10/22/2017 at 12:07. Facebook
NHƯ CHUYÊN NGHIỆP

NÓ XEM NHƯ UBER

NÓ COI NHƯ GRAB
[Link] NHƯ CHUYÊN NGHIỆP NÓ XEM NHƯ UBER NÓ COI NHƯ GRAB

Morris Bulldog

facebook.com
Quốc Bảo Âu
Quốc Bảo Âu
10/22/2017 at 08:47. Facebook
LÓ PHÊ PHÊ NÀM THAO ẤY
[Link] LÓ PHÊ PHÊ NÀM THAO ẤY

Morris Bulldog

facebook.com
Quốc Bảo Âu
Quốc Bảo Âu
10/22/2017 at 08:47. Facebook
LÓ PHÊ PHÊ NÀM THAO ẤY.!
[Link] LÓ PHÊ PHÊ NÀM THAO ẤY

Morris Bulldog

facebook.com