[Photo] Bơi đc r =

Bơi đc r =)))
[Photo] Bơi đc r =

VNU Troll

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào nước rút mau :'(

Cho ai lâu lâu không đến trường được gợi lại những xúc cảm bồi hồi của những ngày bơi xuồng đi học :3. ULIS chiều mưa buồn!

Ảnh: [ Facebook.com Link ] + chôm chỉa khắp nơi

_se7en_

12 likes - 2 comments

1/2 Top Comments

View all comments on facebook
Lê Công

More shares from Author: Giáp Thu Trang

Giáp Thu Trang
Giáp Thu Trang
12/05/2017 at 17:42. Facebook
Giáp Thu Trang posted on 12/05/2017
[Link] Giáp Thu Trang posted on 12/05/2017

TocoToco Bubble Tea

facebook.com
Giáp Thu Trang
Giáp Thu Trang
12/05/2017 at 04:10. Facebook
Giáp Thu Trang posted on 12/05/2017
[Link] Giáp Thu Trang posted on 12/05/2017

Amazing Things in Vietnam

facebook.com
Giáp Thu Trang posted on 12/01/2017
[Link] Giáp Thu Trang posted on 12/01/2017

Dạy Nấu Ăn

facebook.com
Giáp Thu Trang posted on 12/01/2017
[Link] Giáp Thu Trang posted on 12/01/2017

Sĩ Hùng Jiki

facebook.com
Đủ nắng hoa sẽ nở , đủ gió chong chóng sẽ quay , đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy !
#Anhlaai
[Photo] Đủ nắng hoa sẽ nở đủ gió chong chóng sẽ quay đủ

Trang's cover photo

Hồng Vân Vũ
Hoang Phuong Anh
这 是 我 的 爱 好
[Photo] 这 是 我 的 爱 好

Tôi Yêu Quảng Ngãi

Giáp Thu Trang posted on 08/15/2017
[Link] Giáp Thu Trang posted on 08/15/2017

TripNow.vn

tripnow.vn
Giáp Thu Trang posted on 08/10/2017
[Link] Giáp Thu Trang posted on 08/10/2017

Yeah1 Stars

facebook.com
Giáp Thu Trang posted on 08/06/2017
[Link] Giáp Thu Trang posted on 08/06/2017

Học Tiếng Trung Quốc

kienthuctiengtrung.info