[Photo] Phạm Quý Thii posted on 07/17/2017

[Photo] Phạm Quý Thii posted on 07/17/2017

Chết cười cùng EXID

Hí hí =]]

3 likes - 0 comments

More shares from Author: Phạm Quý Thii

Phạm Quý Thii
Phạm Quý Thii
yesterday at 16:05. Facebook
Phạm Quý Thii posted on 10/18/2017
[Link] Phạm Quý Thii posted on 10/18/2017

SeIena Gomez.

facebook.com
Phạm Quý Thii
Phạm Quý Thii
yesterday at 16:03. Facebook
Phạm Quý Thii posted on 10/18/2017
[Link] Phạm Quý Thii posted on 10/18/2017

Pets

facebook.com
Phạm Quý Thii
Phạm Quý Thii
yesterday at 15:59. Facebook
Dung khoc ma ❤
[Link] Dung khoc ma ❤

Pets

facebook.com
Phạm Quý Thii
Phạm Quý Thii
yesterday at 15:57. Facebook
Chỉ cần 2 bên dành tình cảm cho nhau thật lòng là OK :)
[Photo] Chỉ cần 2 bên dành tình cảm cho nhau thật lòng là OK :

DSN Quotes

Phạm Quý Thii
Phạm Quý Thii
yesterday at 15:44. Facebook
Phạm Quý Thii posted on 10/18/2017
[Link] Phạm Quý Thii posted on 10/18/2017

Kenh14.vn

facebook.com
Phạm Quý Thii
Phạm Quý Thii
yesterday at 15:37. Facebook
Mình bị cận mà ít khi đéo kính . Đi ngoài đường lớn thì phải đeo kính . mỗi lần mình đi dưới mưa thì djt me bắt Lam lau kính cho mình :)

Ngược+ Confessions

facebook.com
Phạm Quý Thii
Phạm Quý Thii
yesterday at 15:31. Facebook
Tat ca im lang :)
[Link] Tat ca im lang :

VuiVui TV

facebook.com
Phạm Quý Thii
Phạm Quý Thii
yesterday at 12:17. Facebook
Phạm Quý Thii posted on 10/18/2017
[Link] Phạm Quý Thii posted on 10/18/2017

Tuyết Bích Collection

facebook.com
Phạm Quý Thii
Phạm Quý Thii
yesterday at 12:17. Facebook
Phạm Quý Thii posted on 10/18/2017
[Link] Phạm Quý Thii posted on 10/18/2017

Tuyết Bích Collection

facebook.com
Phạm Quý Thii
Phạm Quý Thii
yesterday at 04:56. Facebook
Phạm Quý Thii posted on 10/18/2017
[Link] Phạm Quý Thii posted on 10/18/2017

Blossom

facebook.com