[Photo] 482

482
[Photo] 482

Những cuốn sách thay đổi cuộc đời

➡ Đọc kỹ thể lệ trước khi tham gia

MINIGAME TẶNG SÁCH SỐ 11🎁

📒 Sách tặng: KHÔNG GIA ĐÌNH
👤 Tài trợ: Nguyễn Đình Kha

CÁCH THỨC THAM GIA:
📎Bước 1: Like + Share công khai fanpage: goo.gl/o7XZa4
📎Bước 2: Like+ Comment 1 số từ 000 - 888 vào post này
📎Bài tham gia hợp lệ là bài làm đủ cả 2 bước.

THỜI GIAN QUAY SỐ:

Admin sẽ tiến hành chọn số ngẫu nhiên vào 20:45 ngày 19/9/2017 tại trang random.org. Sẽ quay đến khi nào tìm ra 01 người may mắn, nếu trùng số thì người comment sớm nhất sễ được chọn. Không chấp nhận comment bị sửa. Mỗi người được comment 1 số duy nhất. Các bạn sẽ được gửi sách miễn phí tận nơi và có thể yêu cầu đổi đầu sách được tặng (sách có giá dưới 100k trên TIKI)

Một lần nữa xin cảm ơn bạn Kha đã tài trợ cho minigame số 11

#hoinhungnguoithichdocsach_minigame

1 likes - 0 comments

More shares from Author: Nguyễn Hương Giang

Nguyễn Hương Giang posted on 10/23/2017
[Link] Nguyễn Hương Giang posted on 10/23/2017

Hội những người thích ngắm trai châu Á

sharetin.net
Nguyễn Hương Giang posted on 10/23/2017
[Link] Nguyễn Hương Giang posted on 10/23/2017

HPlus

facebook.com
Nguyễn Hương Giang
Nguyễn Hương Giang
10/22/2017 at 11:43. Facebook
Nguyễn Hương Giang posted on 10/22/2017
[Link] Nguyễn Hương Giang posted on 10/22/2017

Ngôn Tình Hay

facebook.com
Nguyễn Hương Giang
Nguyễn Hương Giang
10/22/2017 at 11:42. Facebook
Nguyễn Hương Giang
Nguyễn Hương Giang
10/22/2017 at 04:32. Facebook
Nguyễn Hương Giang posted on 10/22/2017
[Link] Nguyễn Hương Giang posted on 10/22/2017

Tuyến

tapchiem.net
Nguyễn Hương Giang
Nguyễn Hương Giang
10/20/2017 at 15:57. Facebook
Nguyễn Hương Giang posted on 10/20/2017
[Link] Nguyễn Hương Giang posted on 10/20/2017

Hội những người thích ngắm trai châu Á

facebook.com
Nguyễn Thị Mỹ Lương
Nguyễn Hương Giang
Nguyễn Hương Giang
10/18/2017 at 16:38. Facebook
Nguyễn Hương Giang posted on 10/18/2017
[Link] Nguyễn Hương Giang posted on 10/18/2017

Vu Vơ

facebook.com
Nguyễn Hương Giang
Nguyễn Hương Giang
10/18/2017 at 16:35. Facebook
Nguyễn Hương Giang posted on 10/18/2017
[Photo] Nguyễn Hương Giang posted on 10/18/2017

Quotes+Tổng hợp

Là ai là aiiii 🙊🙊🙈🙈