[Photo] Ăn mà cũng khó khăn qtqd

Ăn mà cũng khó khăn qtqd
[Photo] Ăn mà cũng khó khăn qtqd

Đại Kỷ Nguyên

"Có ai hiểu được cảm giác này ? 😄😄😄"

0 likes - 0 comments

More shares from Author: Nhân Thành Nguyễn

Nhân Thành Nguyễn
Nhân Thành Nguyễn
yesterday at 13:40. Facebook
Khi nhà nước đua đòi làm kinh tế :)
[Photo] Khi nhà nước đua đòi làm kinh tế :

Tuổi Trẻ

Nhân Thành Nguyễn
Nhân Thành Nguyễn
09/21/2017 at 06:19. Facebook
Nhân Thành Nguyễn
Nhân Thành Nguyễn
09/20/2017 at 14:28. Facebook
Xong hết rồi thanh tra làmđéo gì ?
Kiếm đút lót hay gì
[Link] Xong hết rồi thanh tra làmđéo gì

Tuổi Trẻ

tuoitre.vn
Bão lũ không có chuyện làm thì ăn nhậu, sau bão thì tới lúc ăn tiền cứu trợ :)
[Photo] Bão lũ không có chuyện làm thì ăn nhậu sau bão thì

Tạp Chí Mị Dân

Nhân Thành Nguyễn posted on 09/15/2017
[Photo] Nhân Thành Nguyễn posted on 09/15/2017

Nhân's cover photo

Cuốn mẹ xuống biển đi, coi có ai khóc thương không ??
[Link] Cuốn mẹ xuống biển đi coi có ai khóc thương không

Formosa oằn mình chống chọi với bão số 10

google.com.vn
Anh Hai Lua SG
Chị cứ nói thế thì sợ gì làm sai , cứ nhảy nhảy qua chức khác thôi
[Link] Chị cứ nói thế thì sợ gì làm sai cứ nhảy nhảy qua chức khác thôi

“Trước làm sai đã cách chức hết rồi, chức vụ hiện tại là chưa sai”

vtv.vn
Nhức nhối vãi
[Photo] Nhức nhối vãi

Sài Gòn Của Tôi

Áo 9k kìa mấy đứa
[Photo] Áo 9k kìa mấy đứa

Xdeal.vn