Facebook ID: 1798916057
Facebook Username: nguyen.k.duy.716
Facebook Name: Author: Nguyen Khac Khanh Duy
Nguyen Khac Khanh Duy posted on 11/01/2017
[Photo] Nguyen Khac Khanh Duy posted on 11/01/2017

Nguyen's cover photo

chỉ thích cái bài quẩy: "One Week" của "Bare Naked Ladies" :))))
[Link] chỉ thích cái bài quẩy: "One Week" của "Bare Naked Ladies" :

Mark Dohner

facebook.com
How Cute :)))
[Link] How Cute :

storyful

facebook.com
6k ae đi săn và thông 3 thằng hề :))))
[Link] 6k ae đi săn và thông 3 thằng hề :

LMFAO

go24x7.com
:3 đẹp thiệt ko ko biết cơ mà Kim siêu vòng 3 vẫn là idol của t :))))
[Link] :3 đẹp thiệt ko ko biết cơ mà Kim siêu vòng 3 vẫn là idol của t :

YAN News

yan.vn
Klq tới game chỉ foward cái pic, cơ mà cho nói phát: :v "Oh really, are you sure about that???"
[Photo] Klq tới game chỉ foward cái pic cơ mà cho nói phát:

Tây Du HD

Phan Hoàng Luân
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead"
[Video] "Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead"

Adele - Someone Like You

FACEBOOK.COM