Facebook ID: 1462658070
Facebook Username: vu.h.anh.10
Facebook Name: Author: Vu HOang Anh
Vu HOang Anh
Vu HOang Anh
12/08/2017 at 12:52. Facebook
Vu HOang Anh
Vu HOang Anh
12/07/2017 at 06:21. Facebook
Trong một cuộc khảo sát gần đây của YouGov - một công ty nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu quốc tế có trụ sở tại Anh,cho kqua Đàn ông Việt đvoi họ "Tốt nước sơn hơn tốt gỗ",cứ đẹp là không có lỗi...cứ đẹp thì cứ vô tư "Em sai rồi a xin lỗi e đi"
[Link] Trong một cuộc khảo sát gần đây của YouGov một công ty

Khảo sát tại 20 nước: Đàn ông Việt Nam là nhóm duy nhất coi trọng vẻ ngoài hơn tính cách

kenh14.vn
Christine Le
Dang Thanh Phong
Vu HOang Anh
Vu HOang Anh
12/07/2017 at 06:05. Facebook
Vu HOang Anh posted on 12/07/2017
[Link] Vu HOang Anh posted on 12/07/2017

Vu

youtu.be
Vu HOang Anh
Vu HOang Anh
12/06/2017 at 15:53. Facebook
Merry Christmas ❤
[Link] Merry Christmas ❤️

Mic

facebook.com
Vu HOang Anh posted on 12/01/2017
[Link] Vu HOang Anh posted on 12/01/2017

Ví MoMo

facebook.com
Vu HOang Anh
Vu HOang Anh
An Vu Quoc
Vu HOang Anh posted on 11/30/2017
[Link] Vu HOang Anh posted on 11/30/2017

Đại Kỷ Nguyên - Video

facebook.com
Good ideas for charity and making life better ❤
[Link] Good ideas for charity and making life better ❤️

Vanity Fair

facebook.com
Xem để biết yêu thương,để nhớ rằng bản thân quá may mắn...Amen❤
[Video] Xem để biết yêu thương để nhớ rằng bản thân quá may mắn Amen❤️

We Are The World 25 For Haiti - Official Video

FACEBOOK.COM
Loan Do
Thương...đến giờ vẫn vậy,my midle child..I love you❤
[Photo] Thương đến giờ vẫn vậy my midle child I love you❤

Webtretho

An Le
Thanh Tran