Facebook ID: 100013604221824
Facebook Username:
Facebook Name: Author: Quang Nguyen
Quang Nguyen
Quang Nguyen
12/14/2017 at 03:49. Facebook
Quang Nguyen posted on 12/14/2017
[Link] Quang Nguyen posted on 12/14/2017

Hiện Tình Đất Nước

facebook.com
Quang Nguyen posted on 11/18/2017
[Link] Quang Nguyen posted on 11/18/2017

Khánh

facebook.com
LanRung Namtramy
Trung Phạm
Quang Nguyen posted on 11/16/2017
[Link] Quang Nguyen posted on 11/16/2017

Trung

tinbiendong.org
Quang Nguyen posted on 11/09/2017
[Link] Quang Nguyen posted on 11/09/2017

Nhật ký yêu nước

facebook.com
Nguoi dân đap pha .đa tru sở nha nuoc thi bi gi thi ai cũng biêt.con lu khôn cho săn đap pha .va con nhieu viêc gây hai cho dân thi chi ( xin lôi) phai chăn 2từ xin loi la tai nguyên cua tụi nó
[Link] Nguoi dân đap pha đa tru sở nha nuoc thi bi gi

UBND xã xin lỗi vụ trưởng Công an xã đá bay thau cá

baomoi.com
Phạm Thanh Tùng
Phạm Thanh Tùng
Quang Nguyen posted on 10/01/2017
[Link] Quang Nguyen posted on 10/01/2017

An Giang ngày nay

facebook.com