Facebook ID: 100013026517104
Facebook Username: ngocthem0312
Facebook Name: Author: Ngọc Thêm
Người ấy rất có tâm
[Photo] Người ấy rất có tâm

Troll Bóng Đá

Tôi sẽ bật quạt nhé
[Photo] Tôi sẽ bật quạt nhé

Báo Du Học

Duy Thúy
Duy Thúy
07/28/2017. Facebook
Huỳnh Thanh Diệu
Duy Thúy
Duy Thúy
07/01/2017. Facebook
Share về để nhớ tên truyện mua đọc thôi.. hk ý gì đâu..
[Photo] Share về để nhớ tên truyện mua đọc thôi hk ý gì đâu

Em

Hôm nay chị về trường..
[Link] Hôm nay chị về trường

3 Khía MobiFone

facebook.com
#DongNhi #XinAnhDung #MiniAlbum #GalaxyA2017
[Link] DongNhi XinAnhDung MiniAlbum GalaxyA2017

Đông Nhi

facebook.com
Duy Thúy
Duy Thúy
03/12/2017. Facebook
Ngọc Thêm
Ngọc Thêm posted on 12/12/2016
[Photo] Ngọc Thêm posted on 12/12/2016

Thêm's cover photo

Phuong Anh Nguyen Thi