Facebook ID: 100011500147457
Facebook Username:
Facebook Name: Author: Hoài Nguyễn
Bị dụ đi Kiến Xây.
[Photo] Bị dụ đi Kiến Xây
Hoài Nguyễn posted on 11/26/2017
[Photo] Hoài Nguyễn posted on 11/26/2017

Hoài's cover photo

Lê Công Hậu
Quang Duy Nguyễn
Cũ kỹ vốn là để cất đi.
[Photo] Cũ kỹ vốn là để cất đi

Photos from Hoài Nguyễn's post

Lê Công Hậu
Đỗ Việt Hòang
"Một chút hương thơm còn lại.
Một ánh mắt quen để lại.
Một lối đi trên con hè nhỏ.
Và mưa nắng hai mùa vẫn qua.."
[Photo] "Một chút hương thơm còn lại Một ánh mắt quen để lại
Hồ Định
Đừng để đắm chìm vào những mộng tưởng..nếu không sẽ có ngày chết cùng với nó.
[Photo] Đừng để đắm chìm vào những mộng tưởng nếu không sẽ có
Chưa bao giờ thấy A7 lầy, nhây và bậy đến vậy haha
#kỷniệm10năm2007-2017#
[Photo] Chưa bao giờ thấy A7 lầy nhây và bậy đến vậy haha

Photos from Hoài Nguyễn's post

Luân NT
Cúc Lê
Sài gòn mưa.
[Photo] Sài gòn mưa
Phương Thảo
Thà rằng như đá như cây
Vô tri bình lặng tháng ngày an nhiên...
Gieo chi vào cái nợ duyên
Để giờ đường tình ưu phiền nặng mang.
P/s: 70%.. lâu lâu vẽ lại nên chăm chút lâu quá.. khách này may mắn nha..
[Photo] Thà rằng như đá như cây Vô tri bình lặng tháng ngày
Lê Công Hậu
Phương Thảo
50%
P/s: bỏ lâu rồi nay mới vẽ thuê lại..
Thời buổi khó khăn nên đi vẽ dạo.... 300k khổ a3
[Photo] 50 P/s: bỏ lâu rồi nay mới vẽ thuê lại Thời buổi
Tam Nguyen
Tran Tien
Đời đã nghèo còn theo cái cô đơn...
Thôi ta mặc kệ chả giận hờn...
[Photo] Đời đã nghèo còn theo cái cô đơn
Sài Gòn mà ai cũng như tui thì lấy đâu ra kẹt xe lúc tan tầm.
[Photo] Sài Gòn mà ai cũng như tui thì lấy đâu ra kẹt xe lúc tan tầm
Huỳnh Ngọc Tuấn
Cafe sáng...
[Photo] Cafe sáng
Châu Lê Trần