Facebook ID: 100011124223179
Facebook Username: tlt69
Facebook Name: Author: Tùng Văn Hoàng
Tùng Văn Hoàng
Tùng Văn Hoàng
10/14/2017 at 02:35. Facebook
Chủ tịch nước còn đéo đc đá chứ nói lone j công an xã
[Link] Chủ tịch nước còn đéo đc đá chứ nói lone j công an xã

Báo Tiền Phong

facebook.com
Nguyễn Hữu Thông
Nguyễn Minh Anh
Tùng Văn Hoàng
Tùng Văn Hoàng
10/10/2017 at 06:37. Facebook
Coca chai 1,5L có thể dùng để thay thế thuốc trừ sâu, nước rửa hố xí, .... nhé, uống cho lắm vào = ]]
[Link] Coca chai 1 5L có thể dùng để thay thế thuốc trừ

Blossom

facebook.com
Hoàng Gia Huy
Hoàng Gia Huy
Tùng Văn Hoàng posted on 10/04/2017
[Link] Tùng Văn Hoàng posted on 10/04/2017

Gãy TV

facebook.com
Nguyễn Minh Anh
Hê lô mấy cưng
[Photo] Hê lô mấy cưng

Tùng's cover photo

Như mơ như thơ ôi thậc bất ngờ
[Link] Như mơ như thơ ôi thậc bất ngờ

Anh Da Đen

facebook.com
2 đứa con gái đánh nhau vui phết :v
[Link] 2 đứa con gái đánh nhau vui phết :v

Get Highhh

facebook.com
Nguyễn Minh Anh
Phận làm chó của bọn phản động :v
(Bojn này chắc gốc Mĩ lên nới chửi người Bắc - nơi tổ tiên nó sinh ra :v )
[Photo] Phận làm chó của bọn phản động :v

NGƯỜI SĂN TIN ĐEN