Facebook ID: 100010227060046
Facebook Username:
Facebook Name: Author: Nguyễn Hà
Nguyễn Hà posted on 10/07/2017
[Link] Nguyễn Hà posted on 10/07/2017

Cổ Tích Sài Gòn

facebook.com
Nguyễn Hà posted on 10/07/2017
[Link] Nguyễn Hà posted on 10/07/2017

HTV - Đài truyền hình TP.HCM

facebook.com
Tinh Moi
Tinh Moi
Ôi trời..hết thức ăn ,nước uống,đồ chơi, thuốc đông y,thuốc nam tất cả đều độc.giờ là thuốc tây.khiếp cho đạo đức con người
[Link] Ôi trời hết thức ăn nước uống đồ chơi thuốc đông y

Nhất Dáng Nhì Da - Vân Aura

vnexpress.net
Sao mà thấy thương quá vầy nè...đời này vẫn còn đẹp lắm
[Link] Sao mà thấy thương quá vầy nè đời này vẫn còn đẹp lắm

Người Sài Gòn

facebook.com