Facebook ID: 100009524252330
Facebook Username:
Facebook Name: Author: Tú Tịnh Tâm
'' Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ đắng cay hôm qua ''
[Photo] '' Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ đắng cay hôm qua ''

Tâm's cover photo

Nguyễn Thị Huyền
Phước Thảnh
Hóng có người yêu và đi cùng quá
Thui hẹn ra trường ta đi
[Link] Hóng có người yêu và đi cùng quá

Đẹp 360

facebook.com
Bìnk Côđơn
Tạ
Tú Tịnh Tâm posted on 10/19/2017
[Link] Tú Tịnh Tâm posted on 10/19/2017

Trung Tâm Da Liễu Đông Y Việt Nam

facebook.com
" Cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công "
Ngẫm ra nhiều điều '' ta đã có những lúc như vậy! Chỉ là cảm xúc điên rồ khi bản thân ko tỉnh táo"
[Link] " Cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công "

TS. Lê Thẩm Dương

facebook.com
Tú Tịnh Tâm posted on 10/17/2017
[Link] Tú Tịnh Tâm posted on 10/17/2017

Yêu 1 người

facebook.com
Thu Trần
Tú Tịnh Tâm posted on 10/15/2017
[Link] Tú Tịnh Tâm posted on 10/15/2017

Thích Đạt Ma Phổ Giác

facebook.com