" Em, chỉ mong có một mối tình kéo liền 366 ngày, có người luôn thật lòng yêu. Em, cũng mong vào thời khắc chuyển giao năm mới, người ấy nắm chặt lấy tay em, hứa với em rằng sẽ lại yêu thêm 366 ngày mũ n mới thôi. "
[Photo] " Em chỉ mong có một mối tình kéo liền 366 ngày

Trinh's cover photo

Trinh Thùy posted on 01/17/2017
[Photo] Trinh Thùy posted on 01/17/2017

Man TV

😘

Trinh Thùy posted on 01/17/2017
[Photo] Trinh Thùy posted on 01/17/2017

Thương +

Có chưa? :)

Nguyễn Hoài Ngọc Như
Trinh Thùy posted on 01/15/2017
[Photo] Trinh Thùy posted on 01/15/2017

SuBu Shop

25+ Công thức món chiên, rán