Đặng Công Luật
Đặng Công Luật
09/17/2017 at 04:41. Facebook
Ái Trinh Phan
Huệ Kim
Đặng Công Luật posted on 09/03/2017
[Link] Đặng Công Luật posted on 09/03/2017

Am thuc Viet Nam

facebook.com
Đặng Công Luật posted on 08/29/2017
[Link] Đặng Công Luật posted on 08/29/2017

STeed FOud

facebook.com
Cecilia Thuong Le
Quy Nguyen
Đặng Công Luật posted on 08/28/2017
[Link] Đặng Công Luật posted on 08/28/2017

Amar

facebook.com
Son Vu Thanh
Lan Do
Hãy cảm nhận bài nhạc của những bậc thầy về Hoà âm ! Nhưng đất nước của họ chẳng chịu.. phong Giáo Sư âm nhạc cho ai cả - Tiếc thật ! Khác biệt giữa Văn Minh và cái..... Ngu muôn thuở !?
[Video] Hãy cảm nhận bài nhạc của những bậc thầy về Hoà âm

Nhạc cao bồi [cực hay] The Good, The Bad and The Ugly The Ukulele Orchestra of Great Britain YouTu

FACEBOOK.COM
Yen To
Truc Tran
Đặng Công Luật posted on 08/11/2017
[Link] Đặng Công Luật posted on 08/11/2017

NGƯỜI SĂN TIN ĐEN

facebook.com
Đặng Công Luật posted on 08/10/2017
[Link] Đặng Công Luật posted on 08/10/2017

Đại Kỷ Nguyên - Video

facebook.com