Facebook ID: 100009243376457
Facebook Username:
Facebook Name: Author: Đặng Công Luật
Đặng Công Luật
Đặng Công Luật
yesterday at 16:01. Facebook
Cách đây 8 năm ai cũng nghĩ ý tưởng của Facebook là một khái niệm trừu tượng & nhớ ngẩn ? Nhưng bây giờ không có anh chàng này , chúng ta sống.... sao ạ !?
[Link] Cách đây 8 năm ai cũng nghĩ ý tưởng của Facebook là

Blog Tiền Ảo Việt Nam

blogtienaovn.com
Đặng Công Luật
Đặng Công Luật
yesterday at 15:55. Facebook
Đặng Công Luật posted on 12/14/2017
[Link] Đặng Công Luật posted on 12/14/2017

Token Sale is Live!

nagaico.com
Đặng Công Luật
Đặng Công Luật
12/13/2017 at 16:33. Facebook
Tiền giấy có thể in bao nhiêu cũng được nhưng đồng tiền này thì..... No !
[Link] Tiền giấy có thể in bao nhiêu cũng được nhưng đồng tiền này thì No

Blog Tiền Ảo Việt Nam

blogtienaovn.com
Đặng Công Luật
Đặng Công Luật
12/11/2017 at 07:58. Facebook
Không thể & cũng không nên đi..... " ngược chiều " ! Xu thế mà !
[Link] Không thể cũng không nên đi " ngược chiều " Xu thế mà

Bitcoin Vietnam News

facebook.com
Đặng Công Luật
Đặng Công Luật
12/11/2017 at 05:55. Facebook
Đặng Công Luật posted on 12/11/2017
[Link] Đặng Công Luật posted on 12/11/2017

Bitcoin Vietnam News

facebook.com
Đặng Công Luật
Đặng Công Luật
12/09/2017 at 02:14. Facebook
Đặng Công Luật
Đặng Công Luật
12/08/2017 at 08:13. Facebook
Khi những nhà Quản Lý không thể nhận sai thì cái sai dường như của..... người Dân !? Đau thật !
[Link] Khi những nhà Quản Lý không thể nhận sai thì cái sai

Tài xế trả tiền lẻ ở Cai Lậy - VnExpress

vnexpress.net
Thân Thị Thùy Trang
Thân Thị Thùy Trang
Đặng Công Luật posted on 12/03/2017
[Link] Đặng Công Luật posted on 12/03/2017

Luật

diadiemanuong.com
Anh em tài xế hãy đoàn kết lại xử tụi gian tà này đi !
[Link] Anh em tài xế hãy đoàn kết lại xử tụi gian tà này đi

Tin Tây Nguyên

tintaynguyen.com
Kim Dai Ca
Quỳnh Ba