Facebook ID: 100007244748709
Facebook Username: cong.pham.353250
Facebook Name: Author: Phạm Đình Công
Xong cái năm 3 với những người bạn mới, những bài học mới, những cảm xúc mới
[Photo] Xong cái năm 3 với những người bạn mới những bài học

Công's cover photo

Quân Trần
Lữ Dung
Một bài viết rất hay và đáng suy ngẫm :)
[Photo] Một bài viết rất hay và đáng suy ngẫm :

Tony Buổi Sáng