Facebook ID: 100007111429211
Facebook Username:
Facebook Name: Author: Nông Kim Ngân
Mấy đứa chơi với nhau, đứa nào cũng nghiện Nescafe, cả tuần 7 bữa sáng cùng Nestlé #Nestle7buasang
[Link] Mấy đứa chơi với nhau đứa nào cũng nghiện Nescafe cả tuần

Chương trình 7 bữa sáng | Gia Đình Nestlé

bit.ly
Giống như những gì mình đã trải qua
[Video] Giống như những gì mình đã trải qua

KAI ĐINH l ĐIỀU BUỒN NHẤT | OFFICIAL MV

FACEBOOK.COM
Nông Kim Ngân posted on 09/22/2016
[Photo] Nông Kim Ngân posted on 09/22/2016

Kim Ngân's cover photo

#ngontunhien
[Link] ngontunhien

MAGGI

facebook.com