Eshwar S Eshu posted on 05/09/2017
[Link] Eshwar S Eshu posted on 05/09/2017

Who Is Your Best Friend Of 2017?

fruityfifty.com
Eshwar S Eshu posted on 04/08/2017
[Link] Eshwar S Eshu posted on 04/08/2017

Who is in your gang?

meaww.com
Sathya Narayana
Eshwar S Eshu posted on 03/26/2017
[Link] Eshwar S Eshu posted on 03/26/2017

Darling Prabhas

facebook.com
ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಂಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ ತ್ರಿಜನ್ಮಪಾಪ ಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾಪ೯ಣಂ.
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾಧಿ೯ಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
[Photo] ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಂಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ ತ್ರಿಜನ್ಮಪಾಪ ಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾಪ೯ಣಂ

Eshwar's cover photo

Vinay Rock
Eshwar S Eshu
Eshwar S Eshu posted on 10/20/2016
[Photo] Eshwar S Eshu posted on 10/20/2016

Tintu-Mon

Yummy <3

Eshwar S Eshu posted on 09/24/2015
[Photo] Eshwar S Eshu posted on 09/24/2015

Laughing Colours

Childhood memories...

Varun Kumar