Facebook ID: 100006231489330
Facebook Username: trangia.congai
Facebook Name: Author: Ka Xu
Ka Xu
Ka Xu
12/15/2017 at 16:38. Facebook
Ka Xu
Ka Xu
12/14/2017 at 13:02. Facebook
Ảnh nấu xong ảnh chơi nguyên cái tô dành cho 5 ng ăn. Vậy mà ảnh làm 1 phát k sót cọng nào . Chia cho tui dc 1 miếng tí tẹo z đó
[Photo] Ảnh nấu xong ảnh chơi nguyên cái tô dành cho 5 ng

Photos from Ka Xu's post

Ka Xu
Ka Xu
12/13/2017 at 03:22. Facebook
Ka Xu posted on 12/13/2017
[Link] Ka Xu posted on 12/13/2017

Why So Serious

facebook.com
Ka Xu
Ka Xu
12/09/2017. Facebook
Ka Xu posted on 12/09/2017
[Photo] Ka Xu posted on 12/09/2017

Tiên

Ka Xu
Ka Xu
12/08/2017. Facebook
Lại sắp hết 1 năm ý nghĩa rồi. Hi vọng sang năm sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn nữa
Ka Xu
Ka Xu
12/08/2017. Facebook
Ka Xu posted on 12/08/2017
[Photo] Ka Xu posted on 12/08/2017

Ka Xu

Ka Xu
Ka Xu
12/07/2017. Facebook
Ka Xu posted on 12/07/2017
[Photo] Ka Xu posted on 12/07/2017

Ka Xu

Nguyễn Bích Lợi
Ka Xu
Ka Xu
12/01/2017. Facebook
Ka Xu posted on 12/01/2017
[Link] Ka Xu posted on 12/01/2017

Biến

facebook.com
Phương Trần Khánh
Ka Xu
Ka Xu
12/01/2017. Facebook
Chào tháng 12
[Photo] Chào tháng 12

Photos from Ka Xu's post

Nhỏ Trần
Nguyễn Tuấn Cường
Ka Xu
Ka Xu
11/27/2017. Facebook