Facebook ID: 100006027034993
Facebook Username: votantaifromthailand
Facebook Name: Author: Võ Tấn Tài
Võ Tấn Tài
Võ Tấn Tài
10/11/2017 at 17:13. Facebook
người đó nào hiểu những gì tui phải gánh trên vai
[Photo] người đó nào hiểu những gì tui phải gánh trên vai

Beat Troll

Võ Tấn Tài
Võ Tấn Tài
10/11/2017 at 10:21. Facebook
Võ Tấn Tài posted on 10/07/2017
[Link] Võ Tấn Tài posted on 10/07/2017

PUBG EliP

facebook.com
Võ Tấn Tài posted on 10/07/2017
[Link] Võ Tấn Tài posted on 10/07/2017

The Hook

facebook.com
Dũng Mạnh Xkld
Võ Tấn Tài posted on 10/07/2017
[Link] Võ Tấn Tài posted on 10/07/2017

Battlegrounds Memes

facebook.com
Võ Tấn Tài posted on 09/16/2017
[Photo] Võ Tấn Tài posted on 09/16/2017

Tấn Tài's cover photo

Trần Hoàng Nam Anh
Trịnh Lệ Ngân