Facebook ID: 100005286186157
Facebook Username: roma.as.31586
Facebook Name: Author: Lại Thế Đức
Lại Thế Đức posted on 07/31/2017
[Photo] Lại Thế Đức posted on 07/31/2017

Đức's cover photo

Lê Quang Đạo
Lâm Tiên Sinh
-_- nhất là ml m Hoàng Triết
[Link] _  nhất là ml m Hoàng Triết

Huy Cung

facebook.com
Lại Thế Đức
Lại Thế Đức posted on 06/21/2016
[Link] Lại Thế Đức posted on 06/21/2016

Nguyễn Văn Hiệu 1985

facebook.com
Hoàng Triết
Lại Thế Đức posted on 06/21/2016
[Photo] Lại Thế Đức posted on 06/21/2016

DJ NONSTOP Music - DJ.So1VN.Vn

Sự khác biệt. 😒

Hoàng Triết
Hoàng Triết
Lại Thế Đức posted on 06/14/2016
[Photo] Lại Thế Đức posted on 06/14/2016

ĐỖ KIM PHÚC

Chuẩn ko anh em (y)

Hồ Thị Thủy Tiên
Hoàng Triết
Lại Thế Đức posted on 06/14/2016
[Photo] Lại Thế Đức posted on 06/14/2016

ĐỖ KIM PHÚC

Zidane hài hước quá :D

Lại Thế Đức posted on 06/14/2016
[Photo] Lại Thế Đức posted on 06/14/2016

Tập Kích - VTC Mobile

Đúng tâm trạng thì share 👍