Facebook ID: 100004402260837
Facebook Username: luan.pham.948011
Facebook Name: Author: Lu Lu
Lu Lu
Lu Lu
11/16/2017. Facebook
Lu Lu posted on 11/16/2017
[Photo] Lu Lu posted on 11/16/2017

Lu's cover photo

Hoang Hung Mu
Lu Lu
Lu Lu
10/07/2017. Facebook
Oke.... k vợ con gì hết.. nghỉ
[Photo] Oke  k vợ con gì hết  nghỉ

OMG

Tùng Dolphin
Thảo Aquarius
Lu Lu
Lu Lu
10/03/2017. Facebook
[Photo] Ừ

Pho

Bé Lật Đật
Lu Lu
Lu Lu
08/27/2017. Facebook
Thế cm tưởng cứ bên ngoài là gái thì bên trong là gái chắc... f***k
có khi nao ngy t là nam giả gái k cm
[Photo] Thế cm tưởng cứ bên ngoài là gái thì bên trong là gái chắc f k

Hội Lầy Lội

Lu Lu
Lu Lu
08/24/2017. Facebook
Thằng này ác thật...dám trêu ngy thời thơ bé của t à
[Link] Thằng này ác thật dám trêu ngy thời thơ bé của t à

80M

facebook.com
Hà Hoàng
Lu Lu
Lu Lu
08/15/2017. Facebook
Phụ nữ đáng sợ vậy sao
[Link] Phụ nữ đáng sợ vậy sao

Góc Thư Giãn

quiznhe.com
Nghị Tẹt
Ánh Ngọc
Lu Lu
Lu Lu
08/12/2017. Facebook
Tôi đang suy nghĩ nên nghe theo con tim hay lí trí bây giờ......:((
[Photo] Tôi đang suy nghĩ nên nghe theo con tim hay lí trí bây giờ :

Không Sợ Chó

Lu Lu
Lu Lu
08/08/2017. Facebook
Hạnh phúc vãi lều
[Photo] Hạnh phúc vãi lều

Robbey

Lu Lu
Lu Lu
08/07/2017. Facebook
Từ giờ chú sẽ k rep inboxx của mấy cháu 2k trở lên nhé
[Photo] Từ giờ chú sẽ k rep inboxx của mấy cháu 2k trở lên nhé

Tài Năng Có Hạn Nhưng Khốn Nạn Vô Cùng

Lu Lu
Lu Lu
06/23/2017. Facebook
Vào nhưng giây phút quyết định
T rất ít....... à thôi k có gì
Buồn........
[Photo] Vào nhưng giây phút quyết định T rất ít à thôi k

Hóng Biến 24h

Chu Quang Long
Dương Mạnh Tuấn