Facebook ID: 100004380166920
Facebook Username:
Facebook Name: Author: Huỳnh Đức Anh Dưỡng
Ku MOn
Có những con đường ta phải đi cùng nhau !!
[Photo] Có những con đường ta phải đi cùng nhau

Dưỡng's cover photo

Kim Hằng Nguyễn
Ước gì năm 12 tui cũng học đc như vậy

Công thức đơn giản như vậy mà mấy bạn ko biết làm bị cô Nhi chửi sml từ ngày này qua tháng nọ. Sai quá sai
[Link] Ước gì năm 12 tui cũng học đc như vậy

Smiles TV

facebook.com
Võ Mỹ Phương
Quang Lê
Huỳnh Đức Anh Dưỡng posted on 08/22/2017
[Link] Huỳnh Đức Anh Dưỡng posted on 08/22/2017

Mọi người nghĩ và sự thật về bạn là gì?

blobla.com
Làm méo gì thấy đc mặt t , xạo xạo :))))
[Link] Làm méo gì thấy đc mặt t xạo xạo :

Mô tả khuôn mặt bạn bằng 2 từ

hqapps.net