Facebook ID: 100003820721820
Facebook Username: suri.mk.5
Facebook Name: Author: Suri MK
Suri MK
Suri MK
11/20/2017. Facebook
Cách mà các bạn có thể bị mất đồ 1 cách ngơ người nhất =))
[Link] Cách mà các bạn có thể bị mất đồ 1 cách ngơ người nhất =

Shanghai Expat

facebook.com
Suri MK
Suri MK
11/16/2017. Facebook
Tau mới quen thằng nhóc này hay lắm =))
Tụi m có ghét nhà hàng xóm , mà hàng xóm của tụi m có xoài hay nhãn , ổi gì đó thì alo tau nha =))
Tau sẽ giúp bọn m phục hận kkkk :v
@: chống chỉ định với Mít , sầu riêng , dừa v.v =))
[Link] Tau mới quen thằng nhóc này hay lắm =

Clipเด็ด ปืนควาย

facebook.com
Suri MK
Suri MK
10/23/2017. Facebook
20 like mai t làm clip giống z cho mn xem ^^!
[Link] 20 like mai t làm clip giống z cho mn xem

Thuan Viet TV

facebook.com
Suri MK
Suri MK
10/21/2017. Facebook
Đây là chương chình xã nước mùa lũ ... xem tí nước ra lên láng =)) :v
[Link] Đây là chương chình xã nước mùa lũ xem tí nước ra lên láng = :v

Lady9 News

facebook.com
Suri MK
Suri MK
05/29/2017. Facebook
Ai đến cũng z thoy ....
Nếu cả 2 thì lại #
[Link] Ai đến cũng z thoy   
Nếu cả 2 thì lại

funvl.com

funvl.com
Suri MK
Suri MK
04/27/2017. Facebook
Cái lựu đạn .... anh thích mài rồi đấy :v
[Gif] Cái lựu đạn anh thích mài rồi đấy :v
Suri MK
Suri MK
04/25/2017. Facebook
Mời mọi người chiêm ngưỡng quả boomb hột nhãn kinh dị nhất bể bơi :v
[Link] Mời mọi người chiêm ngưỡng quả boomb hột nhãn kinh dị nhất

Number1 FM

facebook.com
Suri MK
Suri MK
04/22/2017. Facebook
Ai coi F&F 8 nói tớ nghe thử có đoạn này hok ?
[Link] Ai coi F F 8 nói tớ nghe thử có đoạn này hok

gifspace.net

gifspace.net
Suri MK
Suri MK
04/21/2017. Facebook
Chắc lâu rồi chưa bị quánh =0 :D
[Gif] Chắc lâu rồi chưa bị quánh =0 :D