Facebook ID: 100003796909808
Facebook Username: nhobebong.moah
Facebook Name: Author: Phạm Thị Hải Châu
Phạm Thị Hải Châu posted on 09/22/2017
[Link] Phạm Thị Hải Châu posted on 09/22/2017

Yeah1 Stars

facebook.com
Phạm Thị Hải Châu posted on 09/21/2017
[Photo] Phạm Thị Hải Châu posted on 09/21/2017

Phạm Thị Hải's cover photo

Trần Trung
Song Cau Nho Em
Cách làm ko quan trọng
Quan trọng là kết quả đạt đc
[Gif] Cách làm ko quan trọng Quan trọng là kết quả đạt đc
Diệp Anh
Thúy Phạm
Nguyen Hong Thai
Phải thế chứ
[Link] Phải thế chứ

SBS

facebook.com
Thanh Huệ
Đan len nè Hang Thi Trinh
[Link] Đan len nè Hang Thi Trinh

INSIDER art

facebook.com
Nhung Nhóng Nhánh
Phạm Thị Hải Châu
Phạm Thị Hải Châu posted on 10/24/2016
[Link] Phạm Thị Hải Châu posted on 10/24/2016

Khánh

tuoitre.vn