Facebook ID: 100002973974712
Facebook Username: vi.rosie
Facebook Name: Author: Vi Nguyễn
Sau này chắc phải đầu tư như vầy =))) Trần Thanhthanh
[Link] Sau này chắc phải đầu tư như vầy = Trần Thanhthanh

Pho

girlplus.mekash.com
Đạt Huỳnh
Vi Nguyễn posted on 05/24/2017
[Link] Vi Nguyễn posted on 05/24/2017

Best Vocals

facebook.com
Vi Nguyễn posted on 04/16/2017
[Link] Vi Nguyễn posted on 04/16/2017

Steve Harvey

facebook.com
mới nhìn là đã có tinh thần học rồi nha
chắc dọn đồ lên đây cắm mấy ngày đồ án qá =]]
[Photo] mới nhìn là đã có tinh thần học rồi nha

Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng

Trần Lộc
Truong Quoc Duy
Vi Nguyễn posted on 09/15/2016
[Photo] Vi Nguyễn posted on 09/15/2016

Vi's cover photo

Bóng đêm chỉ đáng sợ khi mà ta không tìm ra chính mình
Ánh sáng có hề nghĩa gì nếu không ai tin có những thiên thần ở quanh đây
[Link] Bóng đêm chỉ đáng sợ khi mà ta không tìm ra chính mình

Đừng Sợ - Phương Anh Idol | 320 lyrics

mp3.zing.vn