Nguyễn Phương posted on 08/21/2017
[Link] Nguyễn Phương posted on 08/21/2017

Sarahah - Phuong

ncp4795.sarahah.com
Mii My
Nguyễn Phương posted on 01/24/2017
[Photo] Nguyễn Phương posted on 01/24/2017

Phương's cover photo

Nhớ quả mì giò trường Hòn Gai quá
[Photo] Nhớ quả mì giò trường Hòn Gai quá

Hạt Giống Tâm Thần

Mii My
Nguyễn Phương posted on 10/05/2016
[Gif] Nguyễn Phương posted on 10/05/2016
nghe đồn dạo này lẩu cá rẻ lắm :))
[Photo] nghe đồn dạo này lẩu cá rẻ lắm :

Chim Lợn