Facebook ID: 100002663456090
Facebook Username: toan.nguyen.39794895
Facebook Name: Author: Toàn Nguyễn
Toàn Nguyễn
Toàn Nguyễn
12/08/2017 at 07:24. Facebook
Toàn Nguyễn posted on 12/08/2017
[Photo] Toàn Nguyễn posted on 12/08/2017

Toàn's cover photo

Hôm nay sao tôi cô đơn qá ... ‍♂
[Photo] Hôm nay sao tôi cô đơn qá ‍♂️
Mỹ Linh
Crystal Tu
Không thích lắm việc phải đưa ra sự lựa chọn thì thôi tới đâu hay tới đó vậy ‍♂...
[Photo] Không thích lắm việc phải đưa ra sự lựa chọn thì thôi
Sơn Tuyền Nguyễn
Như Thái
Người thương thương đến mấy cũng có ngày ngày chúng ta thành người dưng ... #thươngmấycũnglàngườidưng
[Photo] Người thương thương đến mấy cũng có ngày ngày chúng ta thành

Instagram post by Toàn Nguyễn • Jul 24, 2017 at 5:51pm UTC

Thụ Thụ
Thịnh Nguyễn
I fell in love with the right person... you're a poison I'm dying to drink ... late night conversations are usually the ones that mean the most... #deep #weekend #fridaynight #missuagain
[Photo] I fell in love with the right person you're a poison I'm

Instagram post by Toàn Nguyễn • Jul 14, 2017 at 2:58pm UTC

Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều trở thành những câu chuyện ...
[Photo] Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều trở thành những câu chuyện

Instagram post by Toàn Nguyễn • Jul 4, 2017 at 4:08pm UTC

Hung Thach
Huynh Cẩm Soi
Nơi tôi đang sống ngột ngạt qá ... muốn đi đâu đó vài hôm ‍♂
[Photo] Nơi tôi đang sống ngột ngạt qá muốn đi đâu đó vài hôm ‍♂️

Instagram post by Toàn Nguyễn • Jun 23, 2017 at 3:41pm UTC

Thụ Thụ
You're the reason why i'm smiling again...
[Photo] You're the reason why i'm smiling again

Instagram post by Toàn Nguyễn • Jun 21, 2017 at 8:48am UTC

Thịnh Nguyễn
Thụ Thụ
Miệng của người ta chúng ta không thể quản được... cái chúng ta có thể quản được chỉ là để bản thân không để ý tới mà thôi!!!...
[Photo] Miệng của người ta chúng ta không thể quản được cái chúng

Instagram post by Toàn Nguyễn • Jun 16, 2017 at 1:01am UTC

Thịnh Nguyễn
The best part of your day... #tuesday #happyday #drunk
[Photo] The best part of your day tuesday happyday drunk

Instagram post by Toàn Nguyễn • Jun 6, 2017 at 5:33pm UTC

Như Thái
Mạch Bình
I love talking to you ... even if i have nothing to say ... #misyou #mytrip #travel #2017 ⛰⛰
[Photo] I love talking to you even if i have nothing to say misyou mytrip travel 2017 ⛰⛰

Instagram post by Toàn Nguyễn • May 29, 2017 at 11:52am UTC

Đôi khi ngu ngốc một chút cũng chẳng sao bởi không ai thông minh suốt cuộc đời ... nhưng hai lần phạm một lỗi lại là chuyện khác... #deep #beach ☁#summer2017
[Photo] Đôi khi ngu ngốc một chút cũng chẳng sao bởi không ai

Instagram post by Toàn Nguyễn • May 28, 2017 at 2:51pm UTC