Facebook ID: 100001979218628
Facebook Username: tieu.truongnguyenhp
Facebook Name: Author: Tiêu Trường Nguyễn
=))))))
Thg em
Âm thầm bên e haha
[Photo] = 
Thg em
Âm thầm bên e haha

OMG

Nguyễn Dương
Bi Nguyễn
Mn tag giúp ng cũ vào đây vs =))
[Link] Mn tag giúp ng cũ vào đây vs =

HPlus

facebook.com
CẦN ĐỐI TÁC GẤP
[Link] CẦN ĐỐI TÁC GẤP

Hôm Nay Làm Gì ?

facebook.com
Tổ bán báo xa mẹ tạm thời
[Photo] Tổ bán báo xa mẹ tạm thời

Tiêu's cover photo

Bắt chiếc để đc ăn cá diếc =))
#Sarahah
[Link] Bắt chiếc để đc ăn cá diếc =

Sarahah - sontieu

sontieu.sarahah.com
Các mày nh cách vui quá =))
Tao chịu
[Photo] Các mày nh cách vui quá = 
Tao chịu

Bestie

Tommy Nguyễn
Vũ Việt Hưng
Tên Ngắn Gọn
Bại Bất
Tên Ngắn Gọn
Bại Bất