Facebook ID: 100001749717275
Facebook Username: dathaiz
Facebook Name: Author: Phạm Đạt
Phạm Đạt posted on 10/27/2017
[Link] Phạm Đạt posted on 10/27/2017

Uber

facebook.com
Phạm Đạt posted on 10/08/2017
[Photo] Phạm Đạt posted on 10/08/2017

Đạt's cover photo

Trọng Tinh Tế
Phạm Đạt
Mùa Đông Không Lạnh
Nhân Nụ
Ủ uôi @@!!!
[Gif] Ủ uôi
Lê Thị Thu Hiền
Quyên Byn