Facebook ID: 100001645034652
Facebook Username: shirzad.safari
Facebook Name: Author: Safari Shirzad Safari Shrzad
Kourosh Haghighi
Kourosh Haghighi
10/20/2017 at 18:25. Facebook
برنامه زنده آخرین لحظه با شهرام همایون امروز 28 مهرماه 1396 برابر با 20 اکتبر 2017 ساعت 11 صبح بوقت لس آنجلس برابر با 30 :10 شب بوقت ایران
[ Facebook.com Link ]
[Link] برنامه زنده آخرین لحظه با شهرام همایون امروز 28 مهرماه 1396 برابر با 20 اکتبر 20

Akharin Lahzeh

facebook.com
Safari Shirzad Safari Shrzad posted on 10/19/2017
[Link] Safari Shirzad Safari Shrzad posted on 10/19/2017

Safar e eshgh - Swedentoiran

t.me
حمایت کنید از کامران قادری کسی که بیش از 7000 کیلومتر راه را با پرچم ملی با پای پیاده یعنی از سوئد تا ترکیه و بعد به ایران را در حال پیموندن است...
پاینده ایران و خسته نباشید به این پهلوووووووون...
[Photo] حمایت کنید از کامران قادری کسی که بیش از 7000 کیلومتر راه را با پرچم ملی با پای

Safar e eshgh - Swedentoiran

هنگامیکه مردم رو گوشفند فرض کنند و حاکمان هم دزد چه انتظاری میشود داشت ؟؟؟
خوب گوش فرا دهید بی پروا از دزدی میگویند ...
بی تفاوتی ما مردم هم البته بسیار عجیب است ...
..... افسوس
[Link] هنگامیکه مردم رو گوشفند فرض کنند و حاکمان هم دزد چه انتظاری میشود داشت ؟؟؟

Nik jafarzadehجعفرزاده

facebook.com
Safari Shirzad Safari Shrzad posted on 10/18/2017
[Link] Safari Shirzad Safari Shrzad posted on 10/18/2017

Manoto TV

facebook.com
Safari Shirzad Safari Shrzad posted on 10/16/2017
[Link] Safari Shirzad Safari Shrzad posted on 10/16/2017

Sepehr AZADI سپهر آزادی

facebook.com
Safari Shirzad Safari Shrzad posted on 10/16/2017
[Link] Safari Shirzad Safari Shrzad posted on 10/16/2017

Akharin Lahzeh

facebook.com
Safari Shirzad Safari Shrzad posted on 10/16/2017
[Link] Safari Shirzad Safari Shrzad posted on 10/16/2017

Iranshahrian ایرانشهریان

facebook.com
چگونه مردم ساده اینها را میشنیدند ولی حرف روشنفکر نماهای ان زمان بالاتر و خریدارتر بود در بین مردم ایران چرا؟؟ چرا مردم ساده اینگونه پشت پای تاریخی به کشور و خود و فرزندانشان زدند؟؟؟ چرا اینها را ندیدید که امروز بخاطر فقر مالی خودکشی و اعتیاد و تن فروشی و فرزند فروشی و دربدر جهان نشوید چرا؟؟؟ کمی تجربه بگیریم و کشور را انگونه که میخواهیم بسازیم ...
[Link] چگونه مردم ساده اینها را میشنیدند ولی حرف روشنفکر نماهای ان زمان بالاتر و خریدار

تاریخ و فرهنگ ایران

facebook.com
کمی درس بیاموزیم و به هویت خود هویت اصلی خود بر گردیم وگرنه همواره مورد تمسخر اعراب قرار خواهیم گرفت ... هر ایرانی بهتر است نام ایرانی داشته باشد اگر هم عربیست تغییر دهد نام پارسی برای فرزندانش پیدا کند از شاهنامه ...
پاینده ایران ...
[Photo] کمی درس بیاموزیم و به هویت خود هویت اصلی خود بر گردیم وگرنه همواره مورد تمسخر اع

Nik

به مردم معترض بپیوندید اینها سرکوب شوند دیگر فریاد رسی برای شماها نیست ...
بیایید فریاد رس همدیگر باشید ...
پاینده ایران و مردم متحد هرگز و هرگز شکست نخواهند خورد ...
[Link] به مردم معترض بپیوندید اینها سرکوب شوند دیگر فریاد رسی برای شماها نیست

Nik jafarzadehجعفرزاده

facebook.com