Facebook ID: 100000297577830
Facebook Username: quynhudo18
Facebook Name: Author: Bắc Việt
Không phải cứ làm PD là không hậu đậu đâu các cháu
[Photo] Không phải cứ làm PD là không hậu đậu đâu các cháu

Lee Seo Jin 이서진 Vietnam Fanpage

Đúng là tvNboys
[Photo] Đúng là tvNboys

tvN 슬기로운 감빵생활

Thì ra là bả uốn tóc :)))))
Nên mới ko muốn đi lướt sân bay :v
[Photo] Thì ra là bả uốn tóc : Nên mới ko muốn đi

윤식당

Kim Dũ
Bắc Việt posted on 11/30/2017
[Link] Bắc Việt posted on 11/30/2017

감성카페

facebook.com
Lâu lâu idol đi phỏng vấn :))
Khí trất ngời ngời :)))
[Link] Lâu lâu idol đi phỏng vấn : Khí trất ngời ngời :

tvN(티비엔)

facebook.com
Lucky girls

- Mỗi ngày năn nỉ 1 tẹo

#lecastella #vietnam #taiwan #oldflavor #chocolate #dảk #cám #ơn #sponsored
[Photo] Lucky girls Mỗi ngày năn nỉ 1 tẹo lecastella vietnam taiwan oldflavor
Huỳnh Tiên
Phong Đỗ
Chuyện của Tôm-님 :))
[Link] Chuyện của Tôm 님 :

오늘 뭐 먹지?

facebook.com
Kiều Thúy