Facebook ID: 100000156245290
Facebook Username: phucdang754
Facebook Name: Author: Phuc Dang
Phuc Dang
Phuc Dang
12/10/2017 at 14:01. Facebook
Nếu bạn may mắn hơn những người khác...
Hãy làm bàn tiệc dài hơn, đừng làm hàng rào cao hơn
[Link] Nếu bạn may mắn hơn những người khác

Dude Perfect

social.diply.com
Phuc Dang
Phuc Dang
12/05/2017 at 09:06. Facebook
Đừng có hối, không thấy người ta chưa biết bơi rành mà cứ ở đó đẩy đẩy
[Link] Đừng có hối không thấy người ta chưa biết bơi rành mà

Yêu Husky

facebook.com
Đặng Phi Hậu
Phuc Dang
Phuc Dang
11/26/2017. Facebook
An Nguyễn
Phuc Dang
Phuc Dang
Phuc Dang
11/26/2017. Facebook
Tụi mầy đã sắm áo ấm chưa?
[Video] Tụi mầy đã sắm áo ấm chưa

Mary's Boy Child / Oh My Lord - Boney M

FACEBOOK.COM
Phuc Dang
Phuc Dang
11/25/2017. Facebook
Hãy gặp 3 người bạn của tôi
Họ có tên là: Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối
[Photo] Hãy gặp 3 người bạn của tôi Họ có tên là: Bữa

Cats on Catnip

An Nguyễn
Quang Duy Bui
Phuc Dang
Phuc Dang
11/21/2017. Facebook
Gãi* gãi* tao nhớ lúc nãy thằng này nó bỏ bên kia mà, hay là nó lừa mình? Hay lắm đã thế ông mày đập hết - said by chó
[Link] Gãi gãi tao nhớ lúc nãy thằng này nó bỏ bên kia

Pets TV

facebook.com
Phuc Dang
Phuc Dang
11/18/2017. Facebook
Ồ chúng mày đang đánh nhau à? Hay lắm cứ tiếp tục đi vì tao đến đây chỉ để xem thôi
[Link] Ồ chúng mày đang đánh nhau à Hay lắm cứ tiếp tục

Pets TV

facebook.com
Quang Duy Bui
Phuc Dang
Phuc Dang
11/13/2017. Facebook
Con này là con gì?
[Photo] Con này là con gì

Otaku Thời Báo

Thong Dinh
Phạm Khánh Toàn
Phuc Dang
Phuc Dang
11/04/2017. Facebook
Đừng có nói câu chó nó lấy nữa nha, tội nghiệp con chó lắm
[Photo] Đừng có nói câu chó nó lấy nữa nha tội nghiệp con chó lắm

Nhà Thổ

Phuc Dang
Phuc Dang
10/26/2017. Facebook
you were my cup of tea but i drink coffee now
[Video] you were my cup of tea but i drink coffee now

Roxette - It Must Have Been Love

FACEBOOK.COM
Phuc Dang
Phuc Dang
10/25/2017. Facebook
Phuc Dang posted on 10/25/2017
[Photo] Phuc Dang posted on 10/25/2017

Cats on Catnip

Wholesome.