Facebook ID: 100000008479106
Facebook Username: dat.dao.5
Facebook Name: Author: Dat Dao
Dat Dao
Dat Dao
07/12/2017. Facebook
A bit up and down but ball flies straight. Hard work pays off #nodraw #nofade #gotgame #golf
[Link] A bit up and down but ball flies straight Hard work pays off nodraw nofade gotgame golf

Instagram post by Dat Dao • Jul 12, 2017 at 1:20pm UTC

instagram.com
Dat Dao
Dat Dao
06/14/2017. Facebook
Dat Dao posted on 06/14/2017
[Photo] Dat Dao posted on 06/14/2017

Dat's cover photo

Dat Dao
Dat Dao
05/02/2017. Facebook
Dat Dao posted on 05/02/2017
[Photo] Dat Dao posted on 05/02/2017

Troll Football

Last 3 UCL GAMES 8 Goals 😱

Dat Dao
Dat Dao
05/01/2017. Facebook
When my lil brothers try to fight me
[Link] When my lil brothers try to fight me

Logan Paul

facebook.com
Dat Dao
Dat Dao
04/29/2017. Facebook
Dat Dao
Dat Dao
04/28/2017. Facebook
Nếu biết trước rằng sẽ mãi xa nhau
Nếu biết trước rằng sẽ mang thương đau, ngày sau
Sao không níu lấy đôi tay, thật lâu
Để lời yêu thương nhạt màu

Trong tình cảm, trưởng thành chưa chắc là hạnh phúc.
[Link] Nếu biết trước rằng sẽ mãi xa nhau

[ 1 Giờ ] - Lyric - Mùa Thu Đi Qua - Rhymastic

youtube.com
Dat Dao
Dat Dao
12/04/2016. Facebook
Make the game great again!
[Link] Make the game great again

PGA TOUR

facebook.com
Bryan Dzung Ta
Dat Dao
Dat Dao
09/30/2015. Facebook
Dat Dao
Dat Dao
Dat Dao
09/02/2015. Facebook
Nguyễn Tuấn Anh
Hoàng Đức
Dat Dao
Dat Dao
12/16/2012. Facebook